Ameland eiland
Navigatie:
Vuurtoren
De vuurtoren van Ameland werd gebouwd in opdracht van Koning Willem de III in 1880 en in dienst gesteld op 10 mei 1881. Bij de bouw kreeg de rood witte toren geen naam mee en is het gewoon de vuurtoren van Ameland gebleven(dus ook geen Bornrif zoals op verschillende site's word beweerd). Vanuit de wachtpost op de twaalfde verdieping kon de vuurtorenwachters het zeegat het Borndiep in de gaten houden. Schepen die in nood dreigden te raken of in nood kwamen en soms rode vuurpijlen afstaken werden dan door de vuurtorenwachter waar genomen waarna de reddingboot en andere hulpdiensten werden geallarmeerd. Vele schepen en personen hebben hun leven te danken aan deze wachters die boven in de toren de uitkijk hielden. Maar de tijd van de techniek gaat snel en vele torens in Nederland zijn niet meer bemand met een vuurtorenwachter. Nu de radar of de sateliet verbinding de wacht van vroeger over nemen. Nu gaan de beelden van het radar van Ameland naar de Brandaris op Terschelling waarvan ook de communicatie tussen schepen nabij Ameland kan worden overgenomen
Hompage - contact
- copyright 2008 -2011 ameland-eiland.nl - Design by Andre Ruygh